Specifiek alarmsysteem

Als specialist op het gebied van auto alarmsystemen, worden we door diverse fabrikanten cq. importeurs benaderd voor het ontwikkelen van specifieke alarmsystemen. In veel gevallen gaat het om Europees goedgekeurde systemen, waarbij de nadruk vooral ligt op afwijkende alarmeringsmogelijkheden, installatie gemak, training van het personeel en in sommige gevallen op het ontwikkelen van een geheel eigen alarmsysteem.

Door ons eigen Research & Development team te betrekken in de besprekingen, komen we tot een efficiënte realisatie van de vraag en kunnen we direct inspringen op belangrijke details, waardoor het alarmsysteem het Autonorm kwaliteitsniveau blijft behouden.