PCI-bus alarmsysteem

Door een vroegtijdige constatering van de toenemende vraag in Europa naar Amerikaanse auto’s, zijn we instaat geweest om een PCI-bus alarmsysteem te ontwikkelen, waarmee we ons binnen Europa zeer duidelijk hebben kunnen onderscheiden.

PCI-bus is eenvoudig gezegd het centrale netwerk van Amerikaanse auto’s, waar alle digitale gegevens die in de auto aanwezig zijn, samenkomen. Door het alarmsysteem op dit netwerk aan te sluiten hebben we niet alleen de kwaliteit van ons product naar een nog hoger niveau gebracht, maar kunnen we nog meer bijdragen aan meer gebruiksgemak en een snellere installatie, dat resulteert in een aanzienlijke kostenbesparing voor de gebruiker.

In alle gevallen is het alarmsysteem Europees goedgekeurd en daardoor geschikt voor iedere verzekeringsmaatschappij. Vraag gerust uw dealer cq. inbouwstation u verder uitgebreid in te lichten over onze alarmsystemen en toebehoren.