CAN-bus alarmsysteem

Met de komst van nieuwe technologieën, is het belangrijk dat je als fabrikant van alarmsystemen zeer goed op de hoogte bent van de toekomstige ontwikkelingen. Uiterst trots zijn we dan ook op ons nieuwe CAN-bus alarmsysteem, waarmee we in Europa als zeer vooruitstrevend worden betiteld.

CAN-bus is eenvoudig gezegd het centrale netwerk van de auto, waar alle digitale gegevens die in de auto aanwezig zijn, samenkomen. Door het alarmsysteem op dit netwerk aan te sluiten hebben we niet alleen de kwaliteit van ons product naar een nog hoger niveau gebracht, maar kunnen we nog meer bijdragen aan meer gebruiksgemak en een snellere installatie, dat resulteert in een aanzienlijke kostenbesparing voor de gebruiker.

In alle gevallen is het alarmsysteem Europees goedgekeurd en daardoor geschikt voor iedere verzekeringsmaatschappij. Vraag gerust uw dealer cq. inbouwstation u verder uitgebreid in te lichten over onze alarmsystemen en toebehoren.